W ostatnim czasie agencje interaktywne zaczęły pojawiać się na rynku reklamowym w coraz większej ilości. Niestety bardzo często niski próg wejścia powoduje, że mianem „agencji interaktywnej” mienią się pojedyńcze osoby, które posiadając szerszą wiedzę z zakresu technik komputerowych chcąc zacząć karierę proponując swoim klientom cały zakres usług od projektowania stron, poprzez ich optymalizację i pozycjonowania, na wsparciu informatycznym kończąc.

reklamaMożna dyskutować nad tym czy jednoosobowa działalność gospodarcza, świadczona na tym polu, jest w stanie zaspokoić wymagania skomplikowanych projektów i zleceń. Trudno jest jednak sobie wyobrazić aby nawet najlepsza organizacja oraz dyscyplina pracy była w stanie podołać projektowi, który wymaga kilkuset roboczogodzin tygodniowo. Oczywiście tego typu osoby są w stanie podołać mniejszym zleceniom, w których są przed nimi stawiane wymagania tożsame dla małych firm i przedsięwzięć. Niestety w „branży” bardzo często można się spotkać z mechanizmem wprowadzania klientów w błąd. Zdarzają się sytuacje, gdy klient trafia do takiej jednoosobowej „agencji interaktywnej” i jest przed nim roztaczana wizja sukcesów okupiona dodatkowo minimalnymi kosztami. Osoby trafiające w takie miejsca oczywiście nie posiadają specyficznej wiedzy związanej z tego typu działaniami i często stają się ofiarą technicznego języka i żargonu. W efekcie tracą one wiele miesięcy czekają na efekty, które nigdy nie będą namacalne i, które nigdy nie przyniosą ich działalności czy firmie wymiernych korzyści. Trudno jest również wymagać aby płacąc za usługę inwestować dodatkowo swój czas i pieniądze na zdobywanie wiedzy niezbędnej do pełnej kontroli osoby, której zostały zlecone jakieś pracy i zadania.

Dlatego, też wybierając agencję interaktywną należy przede wszystkim skupić się na ocenie klientów jakich do tej pory dana firma obsługiwała. Jeżeli w gronie klientów będą same małe podmioty i firmy to możemy podejrzewać, że nie osoby w niej zatrudnione nie posiadają odpowiedniego doświadczenia oraz narzędzi niezbędnych do prawidłowej pracy. Z drugiej strony jeśli trafimy do agencji interaktywnej, która obsługuje tylko dużych klientów to będą oni oferować ceny bardzo wysokie i pomimo tego, że jakość proponowanych usług będzie bardzo wysoka to jednakże, z ekonomicznego punktu widzenia, będzie to droga bardzo kosztowna.

Z powyższych rozważań wynika, że cały mechanizm współpracy z agencjami reklamowymi, a przede wszystkim interaktywnymi, powinien być oparty na zdobywaniu wiedzy z dziedziny, którą zlecamy oraz na takim doborze kontrahenta aby w jak najlepszym i najwyższym stopniu spełniał nasze oczekiwania.